Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_49.png

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
433
323
2199
4250
675435
image1 image2 image3

 

  

 

Synod

Co to jest Synod?

Synod diecezjalny to ciało doradcze Biskupa, czyli grupa wybranych osób z diecezji (świeckich i duchownych), które pomagają Księdzu Biskupowi w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła Gliwickiego. Ksiądz Biskup zaprasza przedstawicieli całej diecezji aby słuchać ich propozycji dotyczących ważnych spraw dla naszej diecezji. Wierzymy, że przez synod Duch Święty przemawia do Kościoła i nim kieruje.

ZESPÓŁ SYNODALNY NASZEJ PARAFII

1. ks.proboszcz Jan Palus - przewodniczący

2. Dawid Jacek - zastępca przewodniczącego

3. Anna Luiza Jaksik- sekretarz

4. Róża Gemulla

5. Justyna Jacek

6. Sebastian Lewandowski

7. Gerard Pordzik

8. Adrian Raszka

9. Beata Sklorz

10. Henryk Sklorz

11. Dominika Witkowska

12. Grzegorz Wyszomierski

 

Modlitwa za Synod.

Modlitwa Adsumus

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,
choć podlegli ohydzie grzechu,
to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas, pozostań z nami
i racz przeniknąć nasze serca.

Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty
wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.

Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,
nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.

Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,
niech nie odmienia nas ludzka przychylność,
a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.

Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;
skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,
kierując się ponadto pobożnością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie
i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.

Amen.

(przekład: ks. Adam Tondera)

 

 Materiały prasowe

 

Jak pracują Parafialne Zespoły Synodalne?

Zgodnie z wolą Księdza Biskupa w każdej parafii Diecezji Gliwickiej działają grupy osób bardziej zaangażowanych w prace synodalne. Regulamin Synodu określa, że Przewodniczącym takiej grupy jest Ksiądz Proboszcz, który zaprasza do współpracy Parafialną Radę Duszpasterską, katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ten zespół ma za zadanie zrecenzowanie i poprawienie projektów dokumentów synodalnych przygotowanych przez komisje tematyczne. Zespół otrzymuje z Sekretariatu Synodu projekty dokumentów i po uważnej lekturze oraz dłuższym namyśle, członkowie Zespołu zbierają się i omawiają swoje propozycje. Całość opracowuje Sekretarz Zespołu, którego zadaniem jest dostarczenie wniosków i protokołów obrad do Sekretariatu Synodu. Znacząca większość Sekretarzy korzysta z poczty elektronicznej, co obniża koszty działania i przyspiesza komunikację. Następnie Zespół Parafialny otrzymuje kolejne dokumenty do skonsultowania. Ważną częścią prac Zespołu jest zbieranie uwag i propozycji rozwiązań wśród wszystkich parafian. W ten sposób każdy wierzący może się przyczynić do opracowania lepszych zasad funkcjonowania Kościoła w Diecezji Gliwickiej. Informacja o postępach prac Zespołu Parafialnego powinna znaleźć się w gazetce parafialnej i na stronie internetowej parafii.

Sprawozdania z prac wybranych Zespołów będą ukazywały się na stronie www.synodgliwice.pl .

 

Materiały prasowe

 

Jak pracuje Synod?

Prace synodalne odbywają się w parafiach, komisjach tematycznych oraz w czasie Zebrania Plenarnego. Komisje przygotowują projekty dokumentów, zwierające konkretne wskazania i rozwiązania, które zdaniem komisji Synod może przyjąć. Komisje pracują na podstawie wyników ankiety przedsynodalnej, konsultacji z wiernymi diecezji i pracownikami instytucji diecezjalnych. Po zredagowaniu pierwszej wersji dokumentów zostają one wysłane do Zespołów Parafialnych. Tu następuje omówienie, recenzowanie i zapisanie poprawek. Wszystkie uwagi trafiają do Komisji w celu rozpatrzenia i uporządkowania. Poprawiony dokument jest sprawdzany przez Zespół Teologiczny i Zespół Legislacyjny, gdzie sprawdza się zgodność z nauką i prawem Kościoła. Synod nie może postanowić niczego sprzecznego z Kodeksem Prawa Kanonicznego, ani z teologią. Zakres zagadnień Synodu pokrywa się z kompetencjami Księdza Biskupa. Tak sprawdzony projekt jest podstawą obrad Zebrania Plenarnego Synodu. Uczestniczy w nim 150 osób – świeckich i duchownych. Są to wybrani współpracownicy Księdza Biskupa oraz przedstawiciele całej diecezji. W czasie obrad, każdy z uczestników ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Synod nie jest w żaden sposób związany dokumentem przygotowanym przez komisje. Może z niego skorzystać, albo go odrzucić. Wezwani na Synod wsłuchani w głos Ducha Świętego starają się wspólnie opracować takie zasady prawne, aby katolicy Diecezji Gliwickiej mogli lepiej rozwijać swoją wiarę i zaprosić do Wspólnoty Kościoła jak najwięcej osób niewierzących. Po zakończeniu obrad następuje głosowanie końcowe i opracowany dokument przedstawiany jest Księdzu Biskupowi do zatwierdzenia. Ksiądz Biskup może przyjąć go bez zmian, albo nanieść poprawki. Po podpisaniu dokumentu końcowego Synodu, staje się on prawem obowiązującym w diecezji.

 

Materiały prasowe

 

Jakie są cele I Synodu Diecezji Gliwickiej?

Celem każdego Synodu jest doradzanie Księdzu Biskupowi, aby wprowadził odpowiednie zasady i przepisy, które pomogą wiernym lepiej przeżywać swoją wiarę oraz iść drogą zbawienia. Nasz Synod będzie pierwszym takim wydarzeniem w historii Diecezji Gliwickiej i opracuje szerokie spektrum zagadnień. Poniżej znajduje się lista komisji synodalnych i tematów, nad którymi pracować będą wezwani na Synod: I. Komisja ds. Rodziny II. Komisja ds. Duszpasterstwa III. Komisja ds. Świeckich IV. Komisja ds. Duchowieństwa V. Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego VI. Komisja ds. Życia Konsekrowanego VII. Komisja ds. Posługi Charytatywnej VIII. Komisja ds. Misji IX. Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej X. Komisja ds. Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej XI. Komisja ds. Administracyjnych i Ekonomicznych Każda z tych komisji opracuje wskazania, zasady i przepisy, które staną się częścią dokumentu końcowego Synodu. Po podpisaniu przez Księdza Biskupa dokument ten stanie się prawem diecezjalnym i wszyscy wierni będą zobowiązani do jego przestrzegania. I Synod Diecezji Gliwickiej będzie także okazją do świętowania 25 rocznicy powstania naszej Diecezji. 25 marca 1992 r. Ojciec Święty św. Jan Paweł II ogłosił powstanie nowej stolicy biskupiej w Gliwicach. Ćwierćwiecze tego radosnego wydarzenia jest dobrym momentem do przemyślenia sytuacji Kościoła partykularnego i zaproponowania rozwiązań, które pomogą nam lepiej wypełniać wolę Bożą.