Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_52.png

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
186
247
433
433
437002
image1 image2 image3

Złoty Jubileusz

Święty Jan Paweł II w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich napisał: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który niekoniecznie przerasta człowieka […]. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: << Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to , abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał>> (J 15,16)”.

Pochodzący z Poniszowic ks. Jerzy Toborek po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do  seminarium w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa  w dniu 15 czerwca 1969 r. w Opolu, wraz z księdzem Jerzym święcenia kapłańskie przyjęło 21 absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W latach 1969-1972 był wikarym w Parafii św. Teresy w Zabrzu- Mikulczycach.

Kolejnym etapem  jego życia był wyjazd za granicę, by tam głosić Słowo Boże i pełnić posługę kapłańską po dziś dzień.

Biskup Andrzej Czaja zaprosił do Opola Złotych Jubilatów, którzy pół wieku temu przyjęli święcenia kapłańskie. Z okazji tego jubileuszu w sobotę 15 czerwca 2019 roku w kaplicy św. Józefa w Kurii Diecezjalnej w Opolu jubileuszową Mszę św. odprawili księża, którzy święcenia kapłańskie przyjęli dokładnie 50 lat temu w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Czaja.

W naszym parafialnym kościele w Poniszowicach ks. proboszcz odprawił 27 czerwca 2019 r. o godz. 18.30 Mszę św. w intencji ks. Jerzego Toborka z okazji  złotego jubileuszu przyjęcia święceń kapłańskich przez  Jubilata.

Natomiast w Niemczech, w Kościele parafialnym w miejscowości Fröndenberg,  28 lipca 2019 roku o godz.11. odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji Jubilata z okazji Jego Złotego Jubileuszu .

Z okazji 50. Rocznicy Święceń Kapłańskich życzymy ks. Jerzemu Toborkowi, aby Dobry Bóg obdarzył Go obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością, a Najświętsza Maryja Panna niech wstawia się za nim u Boga.

Szczęść Boże!

 

Odpust parafialny

jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej parafii i świętem wspólnoty, jaką ona tworzy.    

23 czerwca nasza parafia przeżywała  uroczystości odpustowe ku czci świętego Jana Chrzciciela. Naszym modlitwom tego dnia przewodniczył o. Stanisław Gruszka - Redemptorysta. Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Sumę odpustową o godz.11.00 odprawił i Słowo Boże wygłosił o. Stanisław Gruszka, po Mszy Św. odbyła się procesja wokół kościoła, a na końcu – uroczyste błogosławieństwo.

Na zakończenie Eucharystii podziękowanie do gości oraz parafian skierował proboszcz ks. Jan Palus. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski, Jego błogosławieństwo, a także piękną pogodę!

Serdecznie dziękuję naszym Parafianom i Gościom za wspólnie przeżyty Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela. O. Stanisławowi Gruszce dziękuję za „Słowo Boże” i odprawienie „Sumy odpustowej”. Dziękuję orkiestrze dętej oraz parafialnemu chórowi za upiększenie naszego odpustu, a przede wszystkim Gościom za wspólną modlitwę i wspólnie przeżyte chwile. Za przybycie dziękuję również Panu Piotrowi Pyzikowi Posłowi na Sejm RP. Dziękuję także za przygotowanie kościoła, za kwiaty, za piękną procesję i wspólną modlitwę. Panu Bogu niech będą dzięki. „Bóg zapłać”!!!” 

 

Uroczystość Bożego Ciała, to dzień dziękczynienia

Przed tak wielkim Sakramentem

Upadajmy wszyscy wraz,

Niech przed Nowym Testamentem

Starych praw ustąpi czas,

Co dla zmysłów niepojęte

Niech dopełni wiara w nas.

Przy pięknej i słonecznej pogodzie, 20 czerwca 2019 roku,  obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwane Bożym Ciałem. Istotą tego święta jest adoracja Pana Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, oddał się człowiekowi jako najprostszy pokarm - chleb i wino. Dziękowaliśmy więc  Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko potrafiliśmy najlepiej za ten bezcenny dar Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Naszą wdzięczność wyrażaliśmy nie tylko modlitwą, śpiewem, ale przede wszystkim uwielbieniem Chrystusa w Eucharystii.

Parafianie z Widowa, jak co roku, zebrali się przy kapliczce, aby stamtąd , o godz.7.15 wyruszyć procesją do kościoła parafialnego w Poniszowicach, gdzie o godz. 8.00 odbyła się Msza św. w ich intencji. Po Mszy Świętej wyruszyła  procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy, które zostały przygotowane przez poszczególne wioski naszej parafii: I ołtarz  - Poniszowice, II - Niekarmia, III - Niewiesze i IV - Słupsko. Widów posługiwał baldachimowi. Kolejny raz wierni w przestrzeni publicznej manifestowali swoją wiarę. Procesja  zatrzymywała się przy pięknie udekorowanych ołtarzach, z olśniewającymi "dywanami" barwnych kompozycji kwiatowych  usypanych przed ołtarzami, które odzwierciedlały ludzki hołd i uwielbienie dla Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Przy każdym ołtarzu modlono się i rozważano związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

W liturgii i procesji sprawowanej w naszym kościele uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Procesja Bożego Ciała nie obyła się bez sypania kwiatków przez dziewczynki. Inne natomiast trzymały piękne, białe lilie. Uroczystość tą swoją grą ubogaciła orkiestra, druhowie strażacy, służba liturgiczna, Dzieci Maryi, dzieci rocznicowe. Na całej trasie procesji mieszkańcy przepięknie   przystroili swoje domy. Wszędzie zwracały uwagę przystrojone symbolami religijnymi okna.

Parafianie z Widowa po powrocie do kościoła i błogosławieństwie udzielonym przez ks. Jana wraz z figurą MB, przy dźwiękach gry orkiestry wracali w procesji do Widowa, aby zebrać się powtórnie o godz.14.00 i przejść procesją po polach.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim którzy  przyczynili się w jakikolwiek sposób do organizacji dzisiejszego święta. Dziękuję służbie liturgicznej, pani organistce, orkiestrze, Dzieciom Maryi, Druhom OSP, rodzicom i dzieciom sypiącym kwiaty, dzieciom  rocznicowym, a także każdemu kto dał świadectwo wiary poprzez udział w procesji Bożego Ciała.

Proboszcz ks. Jan Palus