Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_46.png

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
191
247
438
438
437007
image1 image2 image3

 


W dniu 26 lipca 2015 r. odbyła się II Pielgrzymka Rowerowa z Poniszowic na Górę Św. Anny.

W niedzielę od samego rana przybywali pielgrzymi do św. Anny. O godz. 11.00 wyruszyła procesja do groty lurdzkiej, której przewodniczyli biskup Paweł Stobrawa z Opola i biskup gliwicki Jan Kopiec. Raz w roku cudowna figura św. Anny jest wynoszona z bazyliki do groty lurdzkiej. Cudowną figurę niosą poszczególne stany pielgrzymów. Przy słonecznej pogodzie w pielgrzymce uczestniczyło około 20 tysięcy wiernych. Biskup gliwicki przewodniczył Mszy św., a biskup Paweł Stobrawa wygłosił okolicznościowe kazanie. W tym roku śpiewy liturgiczne wykonał chór "Pasjonata", który przybył na Górę św. Anny z Warmii. Po Mszy św. przy akompaniamencie orkiestry dętej procesja ruszyła z powrotem do bazyliki. Cudowna figura św. Anny wróciła na swoje miejsce w głównym ołtarzu. Feretron w ciągu kilku sekund stał na ołtarzu bez kwiatów, bo zabrali je pielgrzymi, którzy czekali już na moment odsłonięcia figury św. Anny. Po południu w grocie lurdzkiej odbyły się nieszpory odpustowe, a po nich parafię żegnając się ze św. Anny wracali do swoich domów. W odpuście św. Anny brało udział około 25 tysięcy pielgrzymów.

Na odpust, na Górze św. Anny po raz drugi przybyła oficjalnie zorganizowana pielgrzymka rowerowa z Parafii Poniszowice. Wszyscy uczestnicy zasługują na pochwałę i szacunek, ale nie sposób nie wymienić tutaj zaangażowania organizatorów: p. Leona Kocura z żoną i rodziną, p. Andrzeja Frejno z rodzeństwem. Wszyscy uczestnicy okazali wielką wytrwałość pomimo lejącego się z nieba żaru. Już drugi rok z rzędu, swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Rudziniec p. Krzysztof Obrzut. Pielgrzymka w piękny sposób integrowała wszystkich uczestników. W czasie pobytu w Sanktuarium św. Anny, uczestnicy Pielgrzymki Rowerowej odwiedzili grób ś.p. Ojca Nikodema ( ks. Alfreda Suchanka), który jak pamiętamy, bywał częstym gościem w naszej parafii. W drodze powrotnej ostatnim miejscem postoju i odpoczynku była "Studzionka”, gdzie zaczerpnięto orzeźwiającej wody, a następnie udano się do domów. Podziwiać należy wytrwałość i zmagania każdego "rowerowego pielgrzyma" i wierzyć, że za rok odbędzie się kolejna pielgrzymka do Sanktuarium św. Anny.

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję wszystkim za organizację II Pielgrzymki Rowerowej, za uczestnictwo, za świadectwo wiary, wyrozumiałość, dobre słowo, uśmiech i każdy pomocny gest. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi i strzeże w tym czasie, który pozostał nam do naszej Rowerowej Pielgrzymki 2016!

Ks. Proboszcz Jan Palus

 

 

Studzionka

Z tym miejscem związanych jest wiele legend i opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Ujazdu i okolic. W 1749 roku ks. Janas, który zajmował się ciesielstwem, postarał się o wybudowanie w tym miejscu drewnianej kaplicy. A miejsce wybrano ze względu na źródełko, z którego woda miała leczyć. Nieco ponad 100 lat później nad sławnym źródełkiem postawiono strzelisty kościół murowany. Źródło znalazło się pod ołtarzem kaplicy z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej Matką Boską ze Studzionki. Od źródła wiedzie kanał, którego ujście znajduje się w maleńkiej kapliczce stojącej na zewnątrz kościoła. Stamtąd ludzie wciąż czerpią wodę, przyjeżdżając tu w dni powszednie i w święta. Większość osób przyjeżdża samochodami, ale z kilku miejscowości diecezji gliwickiej i opolskiej przybywają wierni także w procesjach. Widok Studzionki w czasie odpustu naprawdę jest niezwykły. Długa kolejka osób starszych i młodszych czekająca na zaczerpnięcie wody z bijącego źródełka. Do konfesjonałów wiją się równie długie kolejki, jak do uzdrawiającej wody. Pod murem kościoła poustawiane figury Matki Bożej i świętych, przyniesione na ramionach pątników, fantazyjnie przystrojone kwiatami. W kaplicy MB ze Studzionki nieustannie trwa gorąca modlitwa. Na trawniku okalającym kościół rozkładają się wszyscy inni – w oczekiwaniu na Sumę odpustową.

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę lipca nasi parafianie wyruszają również na pieszą pielgrzymkę do Studzionki (koło Ujazdu). W tym roku wymarsz nastąpił 5 lipca ok. godz. 7.30. Pielgrzymów pobłogosławił i pożegnał Ks. Proboszcz Jan Palus. W drodze powrotnej ksiądz proboszcz towarzyszył pątnikom aż do bram kościoła. Towarzyszyła także orkiestra parafialna. Pogoda była słoneczna, jednak bardzo wysoka temperatura, dawała się pątnikom we znaki.

Wszystkim parafianom serdeczne Bóg zapłać za uczestnictwo w pielgrzymce. Bóg zapłać Dzieciom Maryi ze sztandarem, strażakom z OSP w Widowie również ze sztandarem, ministrantom za niesienie krzyża oraz orkiestrze parafialnej za piękną grę i towarzyszenie pątnikom.

Ks. Proboszcz Jan Palus

 

Odpust parafialny

W niedzielę 21 czerwca 2015 roku obchodziliśmy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, którego narodziny obchodzone są w liturgii, a to dlatego, że są one ściśle związane z tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Już będąc w matczynym łonie bowiem, Jan jest prekursorem Jezusa: jego cudowne poczęcie jest zapowiedziane przez Anioła Maryi jako znak, że «dla Boga (...) nie ma nic niemożliwego» (Łk 1, 37), na sześć miesięcy przed wielkim cudem, który daje nam zbawienie — zjednoczeniem Boga z człowiekiem przez działanie Ducha Świętego. Cztery Ewangelie podkreślają wielkie znaczenie postaci Jana Chrzciciela, jako proroka, który zamyka Stary Testament i rozpoczyna Nowy, wskazując na Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, Pomazańca Pańskiego. Faktycznie sam Jezus będzie mówił o Janie w ten sposób: «On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on» (Mt 11, 10-11). Naśladujmy więc św. Jana Chrzciciela – naszego Patrona, by tak jak On z wielką pokorą i prorockim zapałem głosić Jezusa Chrystusa w swoim życiu każdego dnia.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię.

To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu.

Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Uroczysta Msza Święta odbyła w niedzielę o godz. 11.00 . Licznie zgromadzeni parafianie i goście uczestniczyli w tej uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył nasz proboszcz ks. Jan Palus, on też wygłosił homilię.

W trakcie mszy odbyła się procesja wokół świątyni. O oprawę muzyczną mszy zadbała parafialna orkiestra oraz chór. Po zakończeniu mszy św. orkiestra dała popis swych umiejętności. Dzieci Maryi oraz strażacy OSP w Widowie obecni byli na Mszy św. odpustowej ze sztandarami. Uroczystości odpustowe zakończyła pieśń „Te Deum” i błogosławieństwo.

 

 

Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa obchodził 20 czerwca ks. Jan Palus. Proboszcz naszej parafii.

W niedzielę 20 czerwca br. przeżywaliśmy wraz z całą wspólnotą parafialną Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Jana Palusa, naszego proboszcza . Ksiądz Jan przyjął święcenia kapłańskie 16 czerwca 1990 roku. W uroczyste Te Deum włączyła się rodzina Jubilata, kapłani i wierni oraz zaproszeni goście. Mszę św. wraz z Jubilatem koncelebrowali m.in. ks. prał. Stefan Jezusek, ks. Werner Szygula oraz kapłani dekanalni. W kazaniu ks. prał. Stefan Jezusek przybliżył historię i okoliczności kapłaństwa ks. Jana.

Na uroczystą Mszę świętą w tej intencji jubilata przybyli księża z dekanatu pławniowickiego z ks. dziekanem Jerzym Pudełko na czele oraz dekanatu ujazdowskiego z ks. Wernerem Szygulą. Obecni byli również księża wikariusze z parafii w Ujeździe i w Bojszowie. Delegacje władz samorządowych w osobach: zastępcy wójta Gminy Rudziniec p. Andrzeja Hosza, p. Andrzeja Frejno przedstawiciela powiatowych władz samorządowych.

Podczas Mszy świętej była też okazja do wspomnień i podziękowań. Między innymi Ksiądz Jubilat mówił o tym, co zostało zrobione w naszej parafii podczas 9 lat jego działalności jako proboszcza.

Pod koniec Mszy świętej delegacje złożyły Księdzu Janowi życzenia, jako pierwszy gratulował jubileuszu ks. dziekan Jerzy Pudełko, następnie zastępca Wójta Gminy Rudziniec p. Andrzej Hosz, przewodniczący Rady Gminy Rudziniec p. Bernard Kukowka, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu p. Andrzej Frejno, dzieci przedszkolne, uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, sołtysi poszczególnych wiosek –Poniszowice, Słupsko, Niekarmia, Niewiesze i Widów. Rada Duszpasterska oraz chór, który śpiewem, a orkiestra parafialna grą uświetnili przebieg uroczystości. Życzenia składali także przedstawiciele Służby Liturgicznej Ołtarza, Dzieci Maryi ze sztandarem, delegacje: OSP z Widowa oraz Koła Łowieckiego ze sztandarami.

We wrześniu 2006r. Ksiądz Jan przybył do Poniszowic na swoje pierwsze probostwo. Na początku zaczął remont plebanii, a potem przystąpił do remontu naszej, zabytkowej świątyni. Wyglądało na to, że jest to zadanie przekraczające możliwości poniszowickiej parafii. Jednak nasz Proboszcz poradził sobie, wraz z parafinami, wieloma ludźmi dobrej woli, różnymi instytucjami państwowymi, ze wszystkimi trudnościami. Stopniowo zmieniał się kościół, wyremontowane zostały organy, przeprowadzono remont budynków gospodarczych. Powstała salka z kominkiem, przy którym orkiestra i chór często odbywają swoje próby. Obecnie trwają prace przygotowawcze dotyczące działań remontowych przykościelnej wieży z 1520 roku. Obecnie dzięki wielkiemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza , Rady Duszpasterskiej, sołtysów, parafian, władz samorządowych mamy kościół po kapitalnym remoncie, który został przeprowadzony zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kościół stał się, wizytówką parafii, gminy i powiatu, a my możemy podziwiać, cieszyć się i korzystać z efektów pracy naszego proboszcza.

Cieszymy się, że do naszej parafii przybył człowiek, który przed 25 laty powiedział Panu - TAK, by łowić serca na morzach dusz ludzkich.

Jeszcze raz

życzymy Ci Drogi Księże Proboszczu,

aby każdy dzień przynosił Ci radość,

oby porażki, kłopoty i smutki omijały Ciebie;

a Dobra Matka Boża, Pani i Królowa Kościoła

otaczała Cię zawsze swoją opieką.

Zapewniamy o naszej modlitwie wypraszając wielu łask Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej.

 

W sobotę 20 czerwca uroczystość dla członków Rodziny i zaproszonych gości zakończyła się spotkaniem w sali OSP w Widowie. Natomiast w niedzielę 21 czerwca odbyło się w kościele parafialnym uroczyste Nabożeństwo Dziękczynne, po którym parafianie i goście zostali zaproszeni przez Jubilata na poczęstunek do GOK-u w Poniszowicach. W miłej atmosferze rozmów i wspomnień szybko mijał czas. Goście wspaniale bawili się, racząc się wspaniałym poczęstunkiem.

 

Kochani Parafianie, Czcigodni Goście!

Wyrażam podziękowanie tym wszystkim, którzy przybyli ma Mszę Świętą dziękczynną z okazji 25 – lecia mojego kapłaństwa. Dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwą pamięć, życzenia oraz udział w jubileuszowym świętowaniu.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację poczęstunku w Domu Kultury i za czynne włączenie się w jego sprawny przebieg.

Wszystkich Was polecam Bogu codziennie w modlitwie.

Szczęść Wam Boże.

Wasz proboszcz ks. Jan Palus

 

Neoprezbiter ks. Daniel Nowak z błogosławieństwem prymicyjnym w naszej parafii

Ks. Daniel Nowak ur. W 1989 r. pochodzi z Płuźniczki, z Parafii św. Stanisława i Nawiedzenia NMP w Płuźnicy Wielkiej. W październiku 2009 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie( prezbiteriatu) otrzymał z rąk ks. biskupa Andrzeja Czai 23 maja 2015 r. Miało to miejsce w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Mszę św. Prymicyjną odprawił 24 maja 2015 r w kościele parafialnym w Płuźnicy Wielkiej. Neoprezbiter ks. Daniel Nowak odwiedził naszą parafię 9 czerwca 2015r., odprawił on o godz. 18.00 Mszę św. koncelebrowaną. Mszy św. przewodniczył nasz gość neoprezbiter ks. Daniel, współkoncelebrował nasz proboszcz ks. Jan. Po Mszy św. nowo wyświęcony ksiądz udzielił wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.

Boże Ciało

Przypadające w czwartek 4 CZERWCA Boże Ciało to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. W naszym kraju jest uroczystością obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest to zatem święto ruchome. Głównym punktem obchodów jest procesja ulicami, która jest publiczną manifestacją wiary.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, którą tradycyjnie w Polsce nazywamy Bożym Ciałem, jest przede wszystkim okazją do tego, by obecność Jezusa w tajemnicy Eucharystii pośród swojego ludu uczynić świadectwem dla innych. I stąd też wychodzimy na ulice naszych wiosek i miast z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, żeby Jego błogosławieństwo i Jego moc mogły dotrzeć do każdego człowieka.

Zwyczajowo tego dnia mieszkańcy Widowa zebrali się przy kapliczce, aby stamtąd wyruszyć procesją do kościoła parafialnego w Poniszowicach, gdzie odbyła się Msza Św. gromadzka w intencji parafian z Widowa. Po Mszy Świętej o godz. 8.00 wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, które zostały przygotowane przez poszczególne wioski naszej parafii: I ołtarz- Niekarmia, II - Niewiesze, III – Widów oraz IV - Poniszowice. Osoby w niej uczestniczące – dziewczynki sypiące kwiaty, Marianki i strażacy niosący sztandary, orkiestra dęta, a dopiero za baldachimem na całej szerokości trasy kroczyli wierni. Udział we Mszy św. i procesji jest wyrazem wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób zapraszamy Chrystusa do uczestnictwa w naszym życiu codziennym i uświęcenia całej naszej parafii. My - jako chrześcijanie, niosąc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez ulice naszej parafii dajemy świadectwo. - Nie idziemy sami, ale jest to procesja z Jezusem. A więc przekonani jesteśmy, że to On idzie z nami i pokazuje to, co jest w życiu najważniejsze, rozświetla drogi życia i przychodzi do każdego człowieka. Mieszkańcy Poniszowic pięknie przyozdobili swoje domostwa na trasie, odbywającej się w dniu dzisiejszym, procesji.

Po zakończeniu Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mieszkańcy Widowa procesją wrócili do Widowa zatrzymując się po drodze przy krzyżach, które znajdują się przy drodze Poniszowice – Widów, zaś po południu udali się na procesję po polach, aby prosić o pogodę i urodzaje.

W tygodniu – w czasie oktawy Bożego Ciała – Msza Święta o godz. 18.00, a po niej procesja eucharystyczna. Zapraszam serdecznie do udziału w oktawie Bożego Ciała. Proboszcz Ks. Jan Palus

 

 

2015 r. – Wizytacja kanoniczna

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, przynajmniej raz na pięć lat w każdej parafii powinna odbyć się wizytacja kanoniczna. Zwyczajowo biskup przeprowadza ją w tym samym roku we wszystkich parafiach dekanatu. W tym roku Ks. biskup Jan Kopiec przeprowadził wizytację w parafiach diecezji gliwickiej. W naszej parafii odbyła się ona na przełomie kwietnia i maja.

Wizytacja biura parafialnego

W czasie wizytacji zostały sprawdzone i podpisane księgi parafialne, których prowadzenie jest wymagane przez prawo kościelne. To wydarzenie łączyło się nierozerwalnie z uroczystością udzielenia sakramentu bierzmowania.

Msza św. z sakramentem bierzmowania

Punktem kulminacyjnym wizytacji kanonicznej była Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Jana Kopca Ordynariusza Diecezji Gliwickiej, w czasie której młodzież z klas III gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania. Przed rozpoczęciem Eucharystii proboszcz ks. Jan Palus powitał i wprowadził Ks. Biskupa Jana Kopca wraz z Wikariuszem Generalnym ks. Marcinem Królikiem. Po powitaniu gości przedstawiciel Rady Parafialnej przedstawił księdzu biskupowi sprawozdanie duszpasterskie z ostatnich lat funkcjonowania parafii i poprosił Ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Do bierzmowania przystąpiło 16 kandydatów. Ks. Biskup powitał wszystkich obecnych, podziękował za sprawozdanie przedstawicielowi Rady Parafialnej p. Andrzejowi Frejno. Ostatnim punktem wizytacji była Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania - tak ważnego momentu w życiu młodych ludzi. Duch Św. umocnił młodzież przyjmującą ten sakrament, aby wiarę swą mężnie wyznawała, broniła jej i według niej żyła. Sakrament bierzmowania w tym dniu przyjęło 16 osób. Po homilii ks. bp odniósł się do sprawozdania z działalności parafii i wyraził swoje zadowolenie z funkcjonowania naszej parafii, a księdzu proboszczowi za prowadzenie naszej wspólnoty parafialnej oraz wszystkie prace wykonane przez ostatnie 5 lat.

Na zakończenie przedstawiciele młodzieży, rodziców i Rady Parafialnej ( Krzysztof Suchan, rodzic- p. Henryk Sklorz, Rada Parafialna p. Róża Gemulla) podziękowali Ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu, a przedstawiciel młodzieży Krzysztof Suchan z Niewieszy podziękował w imieniu całej młodzieży, naszemu księdzu proboszczowi za przygotowanie gimnazjalistów do sakramentu bierzmowania. Na zakończenie ks. bp udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa. W tym dniu w sposób szczególny każdy mógł doświadczyć wspólnoty Kościoła gromadząc się z następcą Apostołów.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w przygotowaniach parafii do bierzmowania, wizytacji i bytności ks. biskupa Jana Kopca w naszej parafii oraz tym, którzy wspierali to ważne wydarzenie swoją modlitwą i ofiarą. Dziękuję także chórowi oraz orkiestrze za uświetnienie śpiewem i muzyką dzisiejszej uroczystości. Bóg zapłać!

Ks. Jan Palus - proboszcz