Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_23.png

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
229
247
476
476
437045
image1 image2 image3

  

ŚWIĘTA KATARZYNA - PATRONKA KOLEJARZY

Msza święta dziękczynno-błagalna, przez wstawiennictwo Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w intencji Kolejarzy i ich Rodzin była celebrowana w naszej parafii 25.11.2014 roku  o godz. 10.00 .

Modlitwa do Św. Katarzyny

Święta Katarzyno, kolejarze czczą Cię jako patronkę.

Weź w opiekę ich trudną

i odpowiedzialną pracę, pomagaj im w czujności,

aby dobrze służyli swoim bliźnim.

Strzeż życia i zdrowia podróżujących i orędownictwem swoim

pomóż dojść do ostatecznego celu.

Amen. 

 

  Koncert Zespołu Parafialnego

23 listopada o godz. 15.00 w czasie popołudniowego Nabożeństwa z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  w naszym kościele parafialnym wystąpił z debiutanckim  koncertem Zespół Parafialny, który przedstawił przygotowaną z tej okazji kompozycję tekstów oraz rozmaitych utworów muzycznych.

Podczas tego koncertu wspólnie z zespołem  wychwalaliśmy  Boga poprzez dar muzyki i śpiewu, pokazując  to, czego często nie można  wyrazić słowem, a mianowicie odczuwania  obecności Boga i Jego działania w naszym życiu.

Myślą przewodnią tego koncertu były: wiara, uwielbienie, wędrówka, nadzieja, radość i  miłość.

Wzruszeń dostarczały słuchającym i oprawa słowna, która dotyczyła  myśli przewodniej koncertu , a którą przedstawił ks. proboszcz,  jak i repertuar zespołu. M.in. piosenki „Sandały”, „Ciągle zaczynam od nowa”, „List do Boga”, albo wciągająca swoim rytmem i dźwiękami skrzypiec, piosenka „Wędrówką jedną życie jest człowieka”. A najbardziej kończąca występ pieśń „Alleluja”.

Gromkimi brawami nagrodzony został występ naszego zespołu parafialnego. Koncert zakończył się owacjami i bisem zespołu.

   

 

Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej

W dniu 22 listopada 2014 r., podczas  Mszy św. z okazji św. Cecylii ( II / III w.) — patronki muzyki kościelnej ks. Jan Palus  modlił się o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla organistów, członków chóru parafialnego oraz członków orkiestry i ich rodzin. Ks. Proboszcz wspominał również te osoby, które już odeszły do Pana.

Wspomnienie św. Cecylii, która pielęgnuje kufer dziedzictwa muzycznego Kościoła, daje nam dogodną okazję, aby wyostrzyć słuch i zatonąć w dźwiękach muzyki sakralnej. Uczyńmy to zasłuchanie modlitwą na cześć Boga, który jest twórcą dźwięków, melodii, śpiewu, muzyki, talentów wreszcie! To On jest Mistrzem kompozycji! Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu. W historii tej młodej rzymskiej męczennicy spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.

Z okazji przypadającego w sobotę wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, wszystkim grającym i śpiewającym na Chwałę Bożą składam jak najserdeczniejsze życzenia, aby rozwijali talenty, którymi Pan Bóg ich obdarzył i dalej pięknie ubogacali naszą liturgię. Życzę opieki św. Cecylii, a także wiele radości z muzyki, aby zawsze uskrzydlała ducha. Nie ustawajcie w tej pięknej modlitwie, którą jest muzyka i śpiew, a Pan niech wam hojnie wynagradza wasze poświęcenie i trud.

Ks. Proboszcz Jan Palus

Modlitwa do św. Cecylii

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!
 

   

KONCERT ORGANOWY

W niedzielę 16 listopada w naszym kościele odbył się wyjątkowy Koncert Organowy w wykonaniu uczniów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. I Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Na zaproszenie ks. Jana Palusa  proboszcza naszej parafii swoje umiejętności instrumentalne zaprezentowali młodzi utalentowani uczniowie Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej z Gliwic.
W programie koncertu parafianie i goście  wysłuchali  kolejno utwory muzyczne takich kompozytorów jak:  Feliks Rączkowski, Jan Sebastian Bach, Jahannes Brahms, Marian Sawa, Johan Tobias  Krebs, Andrew Corter oraz Mieczysław  Surzyński . Publiczność  miała także okazję podziwiać piękne melodie takich chociażby utworów jak: Bogurodzica, Fantazja i fuga a- moll, Preludium chorałowe „ Schmücke dich, o liebe Seele” oraz        „ Komm Gott Schöpfer heiliger Geist”, Trumpet Tune, Toccata fis-moll z op. 36, Preludium i fuga Es-dur., Fantazja.     
W koncercie wzięli udział uczniowie:Mateusz Goniewski, Karolina Lucja, Łukasz Gardecki, Patryk Pfeifer oraz mgr Brygida Tomala. Koncert prowadziła dr Mariola Brzoska.

          Ważnym elementem była możliwość wysłuchania informacji o życiu i twórczości kolejno przedstawianych kompozytorów oraz o  gatunkach muzycznych zarówno w teorii, jak również  na żywo za pomocą  muzycznego wyrazu.
Nasz  kościół może się poszczycić pięknem i bogactwem brzmienia  organów.

   

GOŚCIE Z SEMINARIUM DUCONGO

W niedzielę 9 listopada Ks. Emeryt Alfred Klimek odprawił Mszę św. wraz z Prefektem Seminarium Międzydiecezjalnego w Opolu- Ks. Grzegorzem Kublinem. Wspólnie z  ks. Kublinem gościli w naszej parafii klerycy: Michał z Opola i Łukasz z Otmuchowa, obaj    studentami Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Po krótkim kazaniu Księdza Prefekta, alumni dawali świadectwo swego powołania, prosząc jednocześnie wiernych o modlitwę. Głęboko bowiem wierzą, że to właśnie żarliwa modlitwa wiernych wyprasza im łaskę umocnienia w powołaniu, a na koniec wraz z Ks. Prefektem złożyli podziękowania za zaproszenie, zebranym za wspólną modlitwę oraz za złożone ofiary na rzecz Seminarium Duchownego w Opolu. Również Ks. Proboszcz podziękował gościom za przyjazd oraz za wygłoszenie Słowa Bożego.

Cieszymy się z wizyty przyszłych kapłanów i ubogacenia liturgii. Otaczamy ich modlitwą i życzymy radości płynącej z asystencji Ducha Świętego na drodze powołania.

  

 

UROCZYSTOSĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – DZIEŃ ZADUSZNY

"Z rzeczy tego świata pozostaną te dwie: poezja i dobroć"
(C. K. Norwid)

W pamięci zostają
żywe obrazy
a w sercu
nadziei płomień,
chwile,
które tak bardzo
zatrzymać byś chciał...
Jak fale odpłynęły
gdzieś w dal...
Kiedyś znowu wszyscy
spotkamy się razem,
...- Czas -...
straci wtedy znaczenie...

Dzisiejsza uroczystość ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.  

     1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą i świętością w domu Ojca Niebieskiego.

Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim świętym , a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

1 listopada, w sobotę, Msze Święte zostały odprawione o 8.00,  11:00, 16:00. Ostatnia rozpoczęła się  procesją żałobną ze stacjami, która przeszła wokół kościoła, przy cmentarzu. Uroczystej Mszy Św.  przewodniczył Ksiądz Proboszcz, który też wygłosił do zebranych homilię. W oparciu o Słowo Boże mówił o nadziei, z jaką chrześcijanin winien stawać nad grobami swoich zmarłych.

2 listopada Dzień Zaduszny. Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia.

W dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny – w naszej parafii na Mszach św. modliliśmy się za wszystkich zmarłych zalecanych. Msze Święte odbyły się w porządku niedzielnym

Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Ta uroczystość  jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką.