Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_46.png

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
239
247
486
486
437055
image1 image2 image3

ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota…

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - natomiast w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia Chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Dzisiaj 12 października  w naszej parafii obchodziliśmy kolejną rocznicę  poświęcenia naszego kościoła. Zachęca nas ona do wdzięczności za dar naszej świątyni, jak i wdzięczności za dar wiary, który włączył nas w żywy Kościół, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Mszy św. przewodniczył nasz proboszcz ks. Jan Palus, on też wygłosił Słowo Boże. Liturgię Mszy św. uświetniły poczty sztandarowe: Dzieci Maryi i strażaków oraz gra orkiestry parafialnej i śpiew naszego chóru. Tradycyjnie po zakończeniu uroczystości orkiestra na placu kościelnym przedstawiła kilka utworów. Jak co roku parafianie i goście czekali na ten występ, gromko też oklaskiwali ten popis.

Uroczystość zwieńczyła 4 letni czas remontu naszej świątyni. Podczas Mszy św. kiermaszowej  modliliśmy się za wszystkich dobrodziejów naszej Parafii, pracowników remontujących naszą świątynię oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej odrestaurowania, wyremontowania i upiększenia. 
Dziś w czasie tej uroczystości Ks. Proboszcz złożył podziękowanie swoim Parafianom za  modlitwę i wszystkie ofiary, a także przybyłym gościom, którzy wspierali przeprowadzane prace renowacyjne i remontowe naszej świątyni. Ks. Proboszcz składał podziękowanie  za życzliwe wspieranie parafii na wszystkich etapach prowadzonych prac remontowych naszego Parafialnego Kościoła Panu Andrzejowi Pilotowi I Wicewojewodzie Śląskiemu. Panu Waldemarowi Dombkowi  Wicestaroście Powiatu Gliwickiego podziękował za współpracę, wsparcie finansowe oraz okazaną pomoc. Panu Krzysztofowi Obrzutowi Wójtowi Gminy Rudziniec za życzliwość, zrozumienie, okazaną pomoc  oraz wsparcie finansowe. Panu Adamowi Wojtowiczowi za daleko idącą, bezinteresowną pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania zewnętrznych środków finansowych, wsparcie, zrozumienie, zaangażowanie oraz życzliwą  współpracę podczas prac remontowych tego szczególnego zabytku, jakim jest nasz kościół parafialny w Poniszowicach. Panu Andrzejowi Frejno Radnemu Powiatu Gliwickiego za bezinteresowne  zaangażowanie, życzliwą współpracę,  pomoc w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych, zrozumienie oraz aktywną obecność podczas przeprowadzonych prac remontowych naszego Parafialnego Kościoła oraz Panu Arturowi Kiowskiemu właścicielowi firmy budowlanej za autentyczną, budzącą szacunek, troskę o dobro naszej, poniszowickiej świątyni podczas wykonywania wszelkich prac remontowych i renowacyjnych. Ks. Proboszcz złożył również podziękowania Radzie Gminy za okazaną pomoc w uzyskaniu  wsparcia finansowego, co jest dowodem na to , że Władzom Samorządowym Gminy Rudziniec zależy na ratowaniu dóbr kultury narodowej  w naszej gminie. Ks. Proboszcz stwierdził iż te działania są świadectwem działalności na rzecz małej wspólnoty wiernych   oraz duchową radością, a dla innych pozostaną przykładem ofiarnego i odpowiedzialnego angażowania się ludzi świeckich w życie wspólnoty parafialnej. Życzył wszystkim pełni satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, realizacji zamierzonych celów oraz wielu sukcesów.

Ks. Proboszcz podziękował również wszystkim Parafianom, którzy angażują się w życie naszej Wspólnoty i troszczą się o budowanie Żywego Kościoła, gromadzącego się na modlitwie i Mszy świętej. Podziękował za dbałość o kościół i jego obejście, za wszelką pomoc i składane ofiary. Podziękował wszystkim Grupom Parafialnym, którzy przyczyniają się do rozwoju duchowego piękna naszej Parafii i kościoła, Pocztom Sztandarowym, a także tym, którzy dbają o odpowiedni stan urządzeń i instalacji elektrycznej. Panu G. Dusza, Panu L. Kocur, Panu H. Sklorz oraz Panu H. Jaksik.

Nasz Proboszcz złożył także podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do   upiększenia naszego Domu Bożego, a mianowicie Pani R. Gemulla ,  Pani U. Glensk, Pani E. Jacek , Pani G. Wolnik oraz Panu B. Jacek za galerię zdjęć upamiętniających ważne wydarzenia z życia naszej parafii.

Czteroletni remont naszej świątyni został zakończony. Natomiast w pierwszych dniach października rozpoczęły się już prace związane z ratowaniem naszej dzwonnicy. Ufamy, że z Bożą pomocą i życzliwością Parafian  oraz wielu innych ludzi, którzy są  przychylni naszym działaniom, uda nam się zgodnie z harmonogramem wykonać wszystkie działania ratujące naszą dzwonnicę.

Nie wolno nam zapomnieć, że to Bogu trzeba dziękować przede wszystkim, za to, że w tak trudnych czasach udało się dokonać tego dzieła.

  

 

Dożynki parafialne 2014

Dzięki Ci Boże... za dary nieskończone 

Oto wziąłem garść żyta
I przesypuję przez palce:
To jakbym grał na skrzypcach
Polki, oberki i walce…
Oto wziąłem do ręki
Chleb biały z własnej dzierży:
Rozśpiewałem usta piosenką
I sercem swe poszerzył…
Pomiędzy kromką chleba
A ust zgłodniałych krzykiem:
Rozsłoneczniony błękit nieba
Gra najwspanialszą muzykę…
Pomiędzy chłopską dłonią…
A małym ziarnem – wierzę:
Trwa, jak uderzenie dzwonów,
                     (
Stanisław Buczyński) 

Tak o jesiennych zbiorach i pracy na roli pisze poeta. I choć tegoroczne plony były trudniejsze do zebrania, to jednak są!  

Dożynki to czas dziękczynienia Stwórcy za plony. Święto zakończenia żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych żywicielach, o rolnikach, których ciężkiej pracy zawdzięczamy to, że na naszych stołach jest chleb. Chleb, który parafianie przynieśli do świątyni ciągle nas uczy, by być dobrym i przypomina nam to, czego uczył św. Albert, że „trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje”. 

Dlatego też nasze podziękowanie Bogu powinno płynąć od wszystkich parafian – nie tylko rolników. Może też dzięki temu, że tegoroczne zbiory były trudniejsze do zebrania, będą dla nas jeszcze cenniejsze niż zwykle. Bardziej też będą nam przypominały jak mocno zależymy od Stwórcy we wszystkim. I w życiu, i w śmierci, i w pracy i w odpoczynku.  

5 października  na Mszy św. o godz. 11.00 przeżywaliśmy w naszej świątyni dożynki parafialne i dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. „Te Deum” brzmiał nasz hymn uwielbienia.  

Tegoroczna korona dożynkowa została przygotowana przez parafian z Poniszowic. Starostami w tym roku byli Pani Małgorzata Lasota – sołtys Poniszowic oraz Pan Leon Kocur. Jako dary ofiarne ołtarza najpierw dzieci, a potem starostowie dożynek przekazali ks. proboszczowi  owoce oraz  bochenek chleba upieczony z tegorocznych zbóż. 

Za wszelkie dobro, za zaangażowanie w uroczystości dożynkowe wszystkim serdeczne Bóg zapłać.  Ks. Proboszcz Jan Palus