Wybór języka

Polish English German

Obrazy

1_12.png

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkownicy

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
240
247
487
487
437056
image1 image2 image3

 

Zakończenie Roku Wiary w naszej parafii

 

     Na zakończenie Roku Wiary, 24 listopada, Eucharystii w naszym kościele parafialnym przewodniczył ks. proboszcz Jan Palus.

Uroczystość zakończenia Roku Wiary stanowiła okazję do modlitewnej wdzięczności za  dar wiary,  za okazje do jej pogłębienia w czasie minionego roku.

                      Homilię ks. proboszcz rozpoczął słowami: „ Chrześcijanin odmawia wiele modlitw. Zna Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, bierze do ręki różaniec lub koronkę do Miłosierdzia Bożego, modli się słowami litanii lub nowenny, śpiewa pieśni i uczestniczy w nabożeństwach. Jakie miejsce w tym bogactwie modlitw, z których korzystamy, zajmuje odmawianie Wyznania wiary?  - mówił ks. proboszcz.

 Przypomniał nam o  tradycji, pielęgnowanej od wielu pokoleń i ciągle żywej w wielu domach, bowiem Skład Apostolski należał i należy do tzw. pacierza, a więc najbardziej podstawowych i najczęściej odmawianych modlitw. Dla niektórych chrześcijan pacierz jest jedyną modlitwą, którą codziennie odmawiają. Inni odeszli od tej tradycji z różnych powodów. Jednym z nich mogły być trudności, jakie sprawiało im powtarzanie każdego dnia tekstu, w którym o nich nie prosili ani za nic nie dziękowali, tylko powtarzali, że wierzą i w co wierzą. Po co dziś znów powtarzać, że wierzę, skoro mówiłem to wczoraj i przedwczoraj?   

     Pytanie to jest bardzo ważne. Czy rzeczywiście trzeba każdego dnia ustami wyznawać swoją wiarę? W liście apostolskim Porta fidei Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: „Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym wraz ze chrztem”. Słowami pełnymi znaczenia przypomina o tym św. Augustyn, kiedy w jednej z homilii na temat redditio symboli, przekazania Credo mówi: „Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem i który wyznaliście jeden po drugim, jest słowami, na których opiera się, jak na stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest Chrystus Pan... Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście przechowywać, co powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia”- przypominał wiernym słowa św. Augustyna  ks. Jan.

      ,,Codzienne odmawiania Wyznania wiary może być dla człowieka nużące i stać się zwykłą recytacją tekstu. W taką modlitwę człowiek nie angażuje się sercem, lecz tylko ustami. By tego uniknąć trzeba ciągle na nowo odkrywać wypowiadanie wyznania wiary jako jedną z najpiękniejszych modlitw chrześcijanina. Wyznawanie wiary ma ogromny wpływ na całe życie człowieka. Im gorliwiej człowiek tę wiarę wyznaje, tym  staje się ona mocniejsza”. – mówił ks. proboszcz.

        Uroczyste nieszpory niedzielne, które rozpoczęły się o godz. 15.00 zakończyły obchody Roku Wiary w naszej parafii. Ks. Proboszcz podczas nabożeństwa stwierdził, iż dzisiaj potrzeba Kościołowi przede wszystkim świadectwa.

Na zakończenie ks. proboszcz zwrócił się do wiernych słowami: ,,Oby po przeżyciu Roku Wiary Skład Apostolski stał się dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej umiłowaną modlitwą i jedną z najpiękniejszych, jakie odmawiają wierni. Obyśmy wszyscy odkrywali piękno tej modlitwy, opowiadającej o Bogu i człowieku, wprowadzającej każdego z nas w świat miłości, która wszystko zwycięża”.

Po zakończeniu Roku Wiary starajmy się żyć sprawami, które stały się ważne  i które były przedmiotem naszej wspólnej i osobistej refleksji podczas ostatnich 13 miesięcy - bo tyle trwał Rok Wiary. Chciejmy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nasza wiara wzrosła, umocniła się ?

Rok Wiary ogłosił w Liście Apostolskim Porta fidei papież Benedykt XVI z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dzisiejsza niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończy rok liturgiczny w Kościele.

 

Mszą św. na placu św. Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka 24 listopada, w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata zakończył się Rok Wiary.

 

W obecności ponad 60 tys. wiernych z całego świata papież rozważał znaczenie obecności Chrystusa w centrum: stworzenia, Ludu Bożego oraz historii ludzkości i każdego człowieka. Na zakończenie Mszy św. Ojciec Święty przekazał swoją pierwszą adhortację apostolską "Evangelii gaudium" - "Radość Ewangelii", która stanowi podsumowanie zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji. W związku z zakończeniem Roku Wiary, po raz pierwszy publicznie zostały wystawione relikwie św. Piotra.

W homilii Franciszek podziękował swemu poprzednikowi Benedyktowi XVI za ogłoszenie Roku Wiary. "Ku niemu biegną obecnie nasze myśli pełne miłości i wdzięczności. Poprzez tę opatrznościową inicjatywę dał nam on możliwość ponownego odkrycia piękna tej drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego chrztu, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i braćmi w Kościele" - powiedział papież.

  

Koniec Roku Wiary i pierwsza adhortacja Franciszka

dodane 2013-11-24 09:02

IAR

11 października ubiegłego roku - w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II - papież Benedykt XVI rozpoczął Rok Wiary. Dziś uroczyście zakończy go papież Franciszek.

To miał być przede wszystkim czas pracy każdego katolika nad swoją wiarą - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej ksiądz Robert Skrzypczak.

"Każdy był zaproszony, żeby przypomniał sobie i zastanowił się nad głównymi prawdami wiary. Benedyktowi XVI zależało, żeby wrócić do radykalizmu wiary" - dodaje ksiądz Skrzypczak.

Na zakończenie Roku Wiary o 10.30 w Watykanie papież Franciszek odprawi mszę przy relikwiach świętego Piotra. Po raz pierwszy zostaną one publicznie pokazane wiernym.
Dziś także Franciszek ogłosi swoją pierwszą adhortację apostolską „Evangelii gaudium”. Podsumowuje ona watykański synod na temat nowej ewangelizacji z października ubiegłego roku.

 

"Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok Wiary i nową ewangelizację, nie robi tego aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed 50 laty!"- powiedział Benedykt XVI W inaugurując Rok Wiary w dzisiejszą 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.

 Ikona Roku Wiary

 • Rozpoczęcie Roku Wiary zbiega się bowiem z pełnym wdzięczności upamiętnieniem w całym Kościele powszechnym dwóch wielkich wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał błogosławiony Jan XXIII (11 października 1962 r.), i dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi przez błogosławionego Jana Pawła II (11 października 1992 r.).
 • Celem Roku Wiary w świetle założeń papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji jest także uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Rada Papieska ds. nowej Ewangelizacji proponuje nawet druk obrazka dla każdego z wizerunkiem Jezusa i tekstem modlitwy Credo, który będzie mógł nosić przy sobie.
 • „Wyznanie wiary” (Professio fidei) młodzieży polskiej złożone zostanie przez tych jej przedstawicieli, którzy udadzą się do Rzymu na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę z Taize od 28 grudnia do 1 stycznia 2013 r. W jego ramach zostanie zorganizowana specjalna liturgia nieszporów dla Polaków połączona z wyznaniem wiary.
 • Niezależnie od tego, wszystkie pielgrzymki młodzieży udające się podczas Roku Wiary na Jasna Gorę będą składać wyznanie wiary w tym sanktuarium.
 • 25 stycznia 2013 r. we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI nabożeństwa ekumeniczne wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.
 • 2 lutego nastąpi „professio fidei” przedstawicieli życia konsekrowanego w ramach światowego dnia im poświęconego.
 • 20 lutego w święto Katedry Świętego Piotra zorganizowany zostanie dzień pracowników nauki, w ramach którego pracownicy uczelni: państwowych i prywatnych wezmą udział w różnego rodzaju spotkaniach na temat relacji między wiarą a nauką.
 • 24 marca w Niedzielę Palmową w ramach przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży zbierze się na modlitwie młodzież we wszystkich diecezjach.
 • Od 15 do 17 kwietnia odbędą się dni seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych.
 • 2 czerwca przy okazji uroczystości Bożego Ciała odbędą się we wszystkich świątyniach specjalne adoracje eucharystyczne z okazji Roku Wiary.
 • Od 23 do 28 lipca przedstawiciele młodzieży udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro.
 • 29 września odbędzie się Dzień Katechetów w 20 rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wszystkie polskie wydziały teologiczne zorganizują w tym czasie sympozja dotyczące katechizmu.
 • Zakończenie Roku Wiary przewidziane jest w uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r. będzie celebrowana w każdej parafii i każdej katedrze.